พิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการ "กรุงไทย ยุววาณิช” ประจำปี 2557

Last updated: 17 Jul 2017  |  1950 View  |  Event KTB Album

บริษัท เปีย ครีเอชั่น จำกัด ได้รับความไว้วางใจ ในฐานะ Event Organizer ในควบคุมและดำเนินกิจกรรมการประกวด พิธีเปิด รวมถึงพิธีประกาศผลและการมอบรางวัล การจัดทำ VDO Presentation รวมถึงการออกแบบและการตกแต่งสถานที่

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy