พิธีเปิดอาคารศูนย์ฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต

Last updated: 17 Jul 2017  |  3438 View  |  Event Album

พิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ด้วยการจัดเตรียมงานและการตกแต่งในทุกส่วนของพิธีรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy