นิทรรศการ "โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ" จ.เพชรบุรี

บริษัท เปีย ครีเอชั่น จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มบริษัท เบทาโกร และบริษัทในเครือ จัดทำนิทรรศการและประวัติความเป็นมา ผ่านงานนิทรรศการและวีดีทัศน์ ภายใต้โครงการจัดสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อมอบให้แก่ “โครงการชั่งหัวมัน โครงการในพระราชดำริ” แทนอาคารหลังเก่าที่ทรุดโทรม ทั้งนี้ บริษัทฯ และพนักงานทุกคนรู้สึกภูมิใจอย่างที่สุดที่ได้รับเกียรติให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ทำเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตรและรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่นที่สำคัญในพื้นที่ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาปลูก โดยให้ภาครัฐ เอกชน และชาวบ้านช่วยกันดูแล แลกเปลี่ยนแนวคิด บริหารทรัพยากรแบบบูรณาการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าชม และพระราชทานพันธุ์มันเทศซึ่งออกมาจากหัวมันที่ตั้งโชว์ไว้บนตาชั่งในห้องทรงงานที่วังไกลกังวล ให้นำมาปลูกไว้พร้อมทั้งพระราชทานชื่อโครงการว่า “โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ”

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy